Прима МТ

Производство на изделия от пластмаса

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) одобри проектното предложение на "ПРИМА МТ" ЕООД за получаване на БФП по програмата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) одобри проектното предложение на "ПРИМА МТ" ЕООД за получаване на БФП по програмата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Целта на процедурата е oсигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 173 000 000 лева, в последствие увеличена на 225 000 000 лева. Финансирането, получено от "ПРИМА МТ" ЕООД, е  в размер на 10 000 лв., като 85% от помощта са от ЕФРР, а 15% представляват национално финансиране.

     

      Фирма Прима - МТ е създадена през 1981 година в град Плевен, с предмет на дейност производство на изделия от пластмаси с приложение в химическата промишленост, каростроене, машиностроене,битова и промишлена електроника и други отрасли на промишлеността.

     Фирмата проектира и изработва шприцформи-Матрици за пластмаса по поръчка на клиента, по представен образец или чертеж на детайла. За производството на матрици за пластмаса използваме материали и стандартни елементи на Австрийската компания Meusburger.

     Екипът ни от квалифицирани специалисти е готов винаги да Ви окаже компетентна помощ и съдействие за решение и осъществяване на вашата бизнес идея.

 

 

Нивопоказатели
Научи повече
Нивопоказатели
Ръкохватки
Научи повече
Ръкохватки
Струйник
Научи повече
Струйник