Прима МТ
Производство на изделия от пластмаса

Струйник (Код: LBT)

Гъвкава линия за транспортиране на течности, смазочни материали, въздух и други.

  • Висококачествен технополимер с много добра механична якост и устойчивост на триене.
  • Размер на светлия отвор 1/4" (6,5мм)
  • Работна температура мин. -50°С макс. +100°С
  • Работно налягане до 6 Bar.