Прима МТ
Производство на изделия от пластмаса

Пробка (наливане, източване) - (Код: TNA, TNB, TNC)

  • Черен или червен стъклоусилен полиамиден технополимер.
  • Пробката е устойчива на разтворители, масла, смазки и други химически агенти.
  • Уплътнителен пръстен от синтетичен каучук.
  • Усилия на затягане 5-10 Nm в зависимост от диаметъра на резбата.
  • Максимална експлоатационна t° - 110°C при нормално налягане.